Strona główna
Aktualności

Ogólnie

Wstęp na zamek
Dojazd
Parking
Stan obecny
Historia

Władcy zamku
Ciekawostki
Legendy

Turystyka

Artykuły
Galeria

Księga gości
Warto zobaczyć

Kontakt
Bibliografia

 

 

 

 

Wizja lokalna w Melsztynie z udziałem Konserwatora Zabytków

Zakliczyn/Melsztyn, 28 maja 2010. W godzinach dopołudniowych na terenie ruin zamku melsztyńskiego odbyła się wizja lokalna z udziałem szefa Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) w Tarnowie Andrzeja Cetery oraz przedstawicieli samorządu Gminy Zakliczyn. Po przeprowadzeniu wizji został spisany protokół następującej treści:

Melsztyn , 28 maja 2010 r.

Protokół z wizji lokalnej na ruinach zamku melsztyńskiego odbytej w dniu 28.05.2010 r., w związku ze zniszczeniami obiektu podczas powodzi w maju 2010 roku.

Obecni w wizji lokalnej:
1. Pan Janusz Krzyżak - Sekretarz Gminy Zakliczyn,
2. Pan Kazimierz Dudzik - Dyrektor RCTiDK w Zakliczynie,
3. Pan Andrzej Cetera - Szef Delegatury WUOZ w Tarnowie,
4. Pan Józef Franczyk - Sołtys wsi Melsztyn,
5. Pan Janusz Flakowicz - Radny rady Miejskiej w Zakliczynie

Podczas wizji lokalnej stwierdzono:

1. W południowo - zachodniej części obiektu w pobliżu donżonu runął narożnik muru obwodowego na długości ok. 6 m i wysokości ok. 4 m. Nastąpiło to w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 16 - 25 maja br. oraz procesów stokowych - osuwiskowych. Skutkiem runięcia narożnika znacznemu osłabieniu uległy fragmenty muru obwodowego po obu stronach, wyraźne są spękania i zarysowania. Istniej realne niebezpieczeństwo osunięcia ścian donżonu (wieży mieszkalnej).
2. W związku z faktem, że istnieje realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi (stan katastrofy budowlanej), należy pilnie zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób postronnych, w postaci zagrodzenia dostępu do ruin zamku i postawienia tablic ostrzegawczych. Jednocześnie do czasu opracowania projektu zabezpieczenia, istniejące fragmenty muru obwodowego należy doraźnie zabezpieczyć poprzez podstęplowanie.
3. W wyniku ostatnich, intensywnych opadów deszczu nastąpiło dalsze osunięcie się ziemi na dziedzińcu zamku w otoczeniu cysterny, skutkiem czego arkadowy mur dziedzińca położony w północnej części obiektu jest w daleko większym stopniu narażony na dalszą degradację, a nawet grozi zawaleniem.
4. Istniejące na obiekcie zadrzewienie zarówno na pozostałościach muru, jak i na dziedzińcu powoduje dalszą destrukcję obiektu. Ponieważ zadrzewienie to jest ahistorycznym elementem, Urząd Miejski w Zakliczynie jako użytkownik obiektu wystąpi do Nadleśnictwa Brzesko i Delegatury WUOZ w Tarnowie z wnioskiem o usunięcie drzew szczególnie wpływających na destrukcję obiektu.
5. W związku z bardzo pilną potrzebą ratowania cennego historycznie obiektu ruin zamku w Melsztynie, Urząd Miejski w Zakliczynie jako jego użytkownik, wystąpi w trybie natychmiastowym do odpowiednich instytucji z wnioskiem o pomoc finansową.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach (po jednym dla; WUOZ, UM w Zakliczynie, RCTiDK w Zakliczynie).
Protokół podpisali wszyscy uczestnicy wizji.

Po wyjeździe z Melsztyna Andrzej Cetera będzie rozmawiał na temat sytuacji w Melsztynie z Departamentem Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie pod kierunkiem Sekretarza Janusza Krzyżaka, przygotowywane są wnioski z prośbą o pomoc finansową w ratowaniu ruin melsztyńskich do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

źródło: www.zakliczyninfo.pl
 

dodano: 30 maja 2010

 

Copyright (c) 2007 - 2010 by pitos. Wszelkie prawa zastrzeżone